Koloidní stříbro – na co vše se dá použít k léčení

Koloidní stříbro se evidentně podílí na dozrávání T-buňek, jedné z nejdůležitějších složek imunitního systému. Mimo to koluje v krevním oběhu, což je zvlášť významné pro jeho doplnění, kde při kontaktu umrtvuje choroboplodné viry, bakterie, houby a plísně. Tím samozřejmě ulehčuje práci imunitnímu systému. Dále koloidní stříbro vykazuje i určitou antioxidační aktivitu.

Koloidní stříbro likviduje pouze jednobuněčné organismy, nikoli vícebuněčné parazity, 
i když ani k těm se nechová přátelsky. Naštěstí pro nás je jednobuněčných mikrobů víc 
než 97% všech druhů. Patří k nim původci 670 klasifikovaných chorob podle seznamu Světové
zdravotnické organizace: z dlouhého seznamu jmenujeme za bakterie koky, enterokoky, mi-
krokoky, streptokoky, stafylokoky, stomatokoky, pneumokoky, meningokoky, bakteriodae,
neiserie, helicobacter pylori, klostritida, Escherichia coli a další koliformy, salmonely, Baci-
lus aurelus a další bacily, za viry HIV, herpetoviry, chřipkové viry a další, za houby a plísně
kandidy, giardie, trychomony a jiné.

Koloidní stříbro má další příjemnou vlastnost, je chemicky neutrální chování k všem teku-
tinám a léčivům včetně antibiotik. Nemá však logické opodstatnění užívat antibiotika společ-
ně se stříbrem. Dále nedráždí zažívací ústrojí, což znamená, že koloidní stříbro mohou bez o-
bav užívat osoby trpící akutním překyselením žaludku, pálením žáhy, kolikou a dalšími zaží-
vacími problémy.
Výzkumy s koloidním stříbrem ukázaly, že většina bakterií a virů nedokáže proti němu vy-
vinout sebeobranný mechanismus.

Koloidní stříbro zabíjí nejen chorobné bakterie, ale i bakterie tělu přátelské jako například
laktobacillus acidophilus, laktobacillus bulgaricus, laktobacillus bifidus a podobné stejně jak
to dělá většina antibiotik. Je nutné tyto bakterie obnovit nejlépe konzumací vhodných jogurtů
nebo ještě lépe symbiotickýmí laktobacily ve formě tablet.

Aplikace koloidního stříbra v oficiální medicíně v Evropě a USA v letech 1933 až 1939 jako
primárního léku u vybraných diagnóz - tedy ještě před vynálezem antibiotik:

-akné                                     -artróza                                    -svědění
-gastritida                               -popáleniny                              -diabetes
-kolitida                                  -cystitida                                  -ekzémy
-žaludeční vředy                      -plíseň ve střevech                   -revmatizmus
-zánět nosních dutin                -dermatitidita                            -zápal plic
-lupenka                                 -infekční průjem                        -zánět rohovky
-opar prostý                            -kožní plísně                             -zánět středního ucha
-opar pásový                           -hyperplazie prostaty                 -zánět víček
-zahlenění nosních dutin          -chřipka                                    -zánět slinivky 

Nepravidelný způsob stravování a častá nemocnost způsobují skoro u každého z nás nadměr-
nou tvorbu hlenu v organizmu. Hlen se ukládá v nosní dutině, na průduškách, v plicích a do-
konce i v žaludku. A právě hlen je ideálním místem pro rozvoj rozličných bacilů. Představuje
ohrožení zdraví. Tento hlen je obtížné z organizmu odstranit. Proto je dobré vědět, že koloidní
stříbro výborně očišťuje organizmus od hlenu. 

Zdroj: Aurum Health Products, Velká Británie 

Antimikrobiální vlastnosti stříbra zaznamenala již staroindická medicína. K využití stříbra
jako antimikrobiálního prostředku ve větší míře došlo teprve v čase Římského impéria. Vše-
chny patricijské domy uchovávaly poživatiny ve stříbrných nádobách a do mléka a tekutin se
ukládaly stříbrné mince. Tento zvyk se uchoval i ve středověku. Užívání stříbrných příborů a
stříbrného nádobí bylo samozřejmostí. I nádoby na svěcenou vodu v kostelech byly ze stříbra,
voda v nich byla prakticky sterilizována.
Nejlepší érou koloidního stříbra bylo období mezi světovými válkami. Stříbro se užívalo
jako prvotní medikace k léčbě přenosných chorob a užívalo se ústně i nitrožilně. Ale v průbě-
hu druhé světové války se na trhu objevily sulfonamidy a pak antibiotika. Tedy léčiva na stej-
né nemoci, ale levnější s výhodou snadného skladování ve formě kapslí a později tablet.
V neprospěch koloidního stříbra sehrála roli ještě jedna skutečnost a to že v průběhu šede-
sátých let minulého století se začal důsledně a v mezinárodním měřítku prosazovat princip, že
přírodní látky v naprosto čisté podobě nesmí být patentovány jako léčiva. 
To znamenalo, že na jejich vývoj, výrobu a prodej nemůže vzniknout nikomu výlučné právo. 
Tato okolnost také
způsobila přechod z používání stříbra na používání antibiotik a tak vlastně to byl symbolický
přechod od léčení k velkému byznysu.
V roce 1993 v podstatě únik informací o vybavení kosmonautů způsobil zájem o koloidní
stříbro. Veřejně vyšlo najevo, že jak američtí, tak i ruští kosmonauti, tedy osoby, jejichž zdra-
votnímu stavu je věnována krajní péče, odlétají do vesmíru se zásobami koloidního stříbra, ur-
čeného pro širokospektrální zdravotní i hygienické použití.
V roce 1997 byla zveřejněna zpráva, že hlavní lékař amerického ministerstva obrany pově-
řil speciální tým expertů zjistit nejúčinnější antivirové, antibakteriální a antiseptické látky,
která by mohla být rychle k dispozici pro válečné operace - vítězem se stalo koloidní stříbro.

Způsoby aplikace koloidního stříbra:

Nejúčinnější způsob je vnitřní užití, obvykle ráno a večer pít stříbro a mezi konzumovat
laktobakterie v podobě vhodných jogurtů nebo tablet jako Symbilakt apod. Množství pití je
určeno především koncentrací ppm koloidního stříbra ve vodě nebo alkoholu.
Dále můžeme provádět výplachy úst - odstraňuje mimo jiné pach z úst, ničí bakterie zub-
ního povlaku. Velmi účinné je kloktání a výplach nosních dutin koloidním stříbrem.
Lze provádět výplachy pochvy nebo provádět desinfekci konečníku. 
Dále lze provádět výtěry ušních otvorů.
Zevní potírání akné, vyrážek, ekzémů, oděrek a řezných ran, místa bodnutí hmyzem a zej-
ména místa zasažená plísněmi.
Koloidní stříbro patří mezi nejúčinnější prostředek proti celkovému zaplísnění organismu,
zejména trávicího traktu. Kombinace klystýru a pití koloidního stříbra dokáže zásadně ulehčit
lidskému organismu deptaného zaplísněním.
Koloidním stříbrem můžeme desinfikovat třeba na cestách pití přidáním pár kapek do teku-
tiny nebo do domácích konzerv či zavařenin.
U domácích zvířat rovněž můžeme potírat rány a vyrážky, také můžeme desinfikovat hrač-
ky nebo nádobí.
I domácí květiny, zejména když jsou zasaženy nákazou nebo parazity můžeme postříkat ko-
loidním stříbrem. Zkuste přidat pár kapek do zálivky květin a uvidíte, že vydrží déle svěží.

Zdroj: The Silver Institute, Washington, D.C., 1999 - zkráceno.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.